Termeni contractuali

Termeni contractuali


1. ELEMENTE DEFINITORII
      Termenii si conditiile generale vor aplicate tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre S.C Misavan Trading S.R.L., prin intermediul magazinelor virtuale www.produse-de-curatenie.ro si www.produse-horeca.ro, catre Cumparator. Acestea pot fi modificate doar cu acordul expres scris al ambelor parti.

Definire termeni:

  • Cumparator – persoana fizica sau juridica, companie sau alta entitate juridica ce emite o Comanda folosind magazinelor virtuale mentionate anterior.
  • Vanzator - societatea comercială Misavan Trading S.R.L., avand sediul social in  loc Miroslava, jud Iasi, nr. de inregistrare la Registrul Comertului RO 26784173, J22-538/2010.  
  • Bunuri si Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care vor fi furnizate Cumparatorului de catre Vanzator.
  • Comanda - un document electronic care reprezinta forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator, prin intermediul careia Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile, iar Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa efectueze plata acestora.
  • Contract - o Comanda confirmata de catre Vanzator.
  • Specificatii - toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum apar in Comanda.

 

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE
      Prin realizarea unei comenzi electronice sau telefonice pe magazinele virtuale mentionate anterior, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi derulează operatiunile.

      In ordinea importantei, comanda va cuprinde urmatoarele documente:

  • Comanda (impreuna cu mentiunile clare privind datele de livrare si facturare) si conditiile sale specifice;
  • Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul);
  • Termeni si conditii.

    Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru inseamna ca se accepta in totalitate termenii Comenzii. Acceptarea comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.
      La confirmarea Comenzii de catre Vanzator prezentul Contract intra in vigoare. Confirmarea se realizeaza telefonic sau electronic (e-mail). La baza Contractului astfel incheiat vor sta termenii si conditiile generale de vanzare.

 

3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE VANZATORULUI
     a. Vanzatorul isi asuma obligatia sa predea catre cumparator bunurile solicitate prin Comanda, respectand specificatiile tehnice mentionate in oferta si termenul stabilit prin comanda. Transportul va fi asigurat de catre Vanzator.
     b. Vanzatorul se obliga sa acorde garantie Cumparatorului, conform conditiilor prevazute de lege.
     c. Vanzatorul are dreptul de a modifica, fara o anuntare prealabila, informatiile prezentate pe site-urile Vanzatorului, acestea avand un caracter informativ. Pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat, informatiile de pe site sunt prezentate intr-o forma relevanta pentru Cumparator.
     d. Comunicarea cu magazinele virtuale - se poate realiza prin folosirea adreselor de email din sectiunea „Contact”. De asemenea, pe site se pot posta opinii sau intrebari legate de produsele comercializate de companie. Comentariile care contin un limbaj inadecvat sau injurii, vor fi ignorate. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite, fara a oferi justificării in acest sens.
     e. In termenele si conditiile stabilite anterior, Vanzatorul are dreptul de a incasa contravaloarea bunurilor si serviciilor prestate catre Cumparator.

 

4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CUMPARATORULUI
     a. Cumparatorul are dreptul de a primi Comanda in conformitate cu specificatiile mentionate de acesta Vanzatorului si in termenele stabilite.
     b. Cumparatorul se obliga sa ia in primire Comanda la data si locul stabilit prin Comanda.
     c. Conform cu conditiile stabilite de comun acord cu Vanzatorul si mentionate in Comanda, Cumparatorul se obliga sa achite pretul bunurilor si serviciilor.
     d. Cumparatorul va anunta Vanzatorul in scris si /sau telefonic in cazul in care se iveste orice defectiune, lips sau surplus privind produsul.
     e. Cumpatatorul se obliga sa specifice corect adresa/adresele de livrare ale Comenzii si datele de contact aferente. De asemenea, se va comunica scris sau telefonic, intr-un timp util, orice modificare a acestora, pentru a evita returul de comanda.

 

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)
      Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va mentiona unei terte parti sau nu va face publice (fie pe internet sau media), nici o informarie primita de la Vanzator. Aceste informatii sunt in proprietatea Vanzatorului. Doar cu acordul scris al Vanzatorului se pot folosi aceste informatii.
      Fara acordul prealabil scris al Vanzatorului, Cumparatorul nu va dezvalui informatii cu privire la Comanda (se includ aici orice modalitati de dezvaluire a continutului unei terte parti).
     De asemenea, fara acordul scris al proprietarului, numele site-ului precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate in proprietatea Misavan Trading S.R.L si nu pot fi preluate, copiate sau folosite.


6. CONFIDENTIALITATE SI PUBLICITATE
     Mesajele Misavan Trading sunt transmise cu ajutorul unor parteneri agreati de companie. Confidentialitatea si securitatea informatiilor este realizata si asigurata prin acorduri scrise specifice. Datele inscrise in magazinele virtuale de catre clienti nu vor fi utilizate sau furnizate altor terte parti.
Inscrierea datelor dumneavoastra in acest site, inseamna ca va oferiti acordul nerestrictionat cu privire la utilizarea, afisarea, modificarea, transmiterea si distribuirea de materiale sau informatii de catre Vanzator. Informatiile transmise prin intermediul site-ului vor fi folosite liber, in interes propriu, de catre Vanzator. Legislatiile in vigoare asigura confidentialitatea datelor, astfel incat Misavan Trading nu va constitui subiect de obligatii in afara acesteia. Cumparatorul are dreptul de a cere, in orice moment, Vanzatorului eliminarea datelor sale din baza de date, Vanzatorul realizand acest lucru in conformitate cu legislatia in vigoare.
    Prin inscrierea in baza de date Misavan Trading, Cumparatorul ofera acordul expres, in limitele prevazute de legislatia in vigoare, cu privire la posibilitatea de a fi contactat de catre terti: furnizori de servicii, de marketing, agentii de stat, guvernamentale sau alte companii cu care Misavan deruleaza programe de parteneriat, doar in situatia in care legea prevede acest lucru.

 

7. TERMENE SI PENALITATI
      Daca termenele de livrare a Comenzii nu sunt respectate, Vanzatorul se obliga sa anunte Cumparatorul cu privire la termenul estimat de finalizare a livrarii. Daca este permis de lege, in cazul neindeplinirii partiale sau totale a conditiilor Contractului stabilit, Cumparatorul are dreptul de revendicare a unor daune suplimentare.
       Daca Cumparatorul intarzie plata va fi penalizat in termenul emis de catre Vanzator in factura.
In cazul in care Vanzatorul este informat gresit cu privire la locul de livrare al produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii in conformitate cu cele specificate de Cumparator .

 

8. FACTURARE SI PLATI
     Informatiile legate de pret, modalitate de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. In conformitate cu datele specificate de Cumparator in sectiunea Date de Facturare si in conformitate cu legislatia in vigoare,Vanzatorul va emite o factura catre Cumparator pentru Bunurile si Serviciile livrate.
Cumparatorul isi va asuma orice omisiune sau greseala cu privire la informatiile pe care le compleaza in datele de facturare.

 

9. LIVRAREA SI RECEPTIA MARFURILOR


a. Livrare
     Vanzatorul se obliga sa livreze Bunurile si Serviciile catre Cumparator prin intermediul fortei proprii de livrare sau in sistemul de curierat rapid.
Livrarea se va face pe baza de factura, in care se va preciza, in afara altor mentiuni prevazute de lege, specificatia marfurilor, codurile de comercializare, pretul si data scadentei .
Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si transmiterea documentelor insotitoare.
     Cumparatorul are datoria de a identidica si numi un numar de delegati care sa fie imputerniciti sa ridice marfa de la Vanzator. Vanzatorul are posibilitatea de a refuza livrarea marfii catre persoane care nu detin calitatea de delegati sau care nu prezinta aceasta calitate. In cazul in care un delegat nu mai detine aceasta calitate, Cumpărătorul are obligatia sa comunice, in maxim 1 zi, acest lucru Vanzatorului; in caz contrar factura emisa si semnata de acest delegat va fi imputata cumparatorului, fara a i se oferi posibilitatea de a refuza recunoasterea facturii.


b. Receptia marfii
     Receptia structurala, cantitativa si calitativa a marfurilor se va realiza pe baza documentelor emise de Vanzator (factura sau aviz), in prezenta delegatilor partilor contractante. Daca se observa orice diferenta de natura structurala, cantitativa si/sau calitativa, aceasta trebuie consemnata in procesul-verbal de receptie, semnat de catre ambii reprezentanti in momentul receptiei.
       Din momentul efectuarii receptiei marfii, riscurile asupra bunurilor trec catre Cumparator.
     Conform cu legislatia in vigoare, Cumparatorul beneficiaza de returul produselor in 30 de zile.
Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferata Cumparatorului in momentul in care acesta va efectua plata in locatia indicata in comanda, intelegand prin acestea semnarea documentelor de receptie. Daca livrarea se realizeaza prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnarea de livrare. Coletele pot fi deschise dupa semnarea de livrare si achitarea eventualei contravalori a acestora.

 

10. GARANTII
    Intregul portofoliu de produse comercializat pe site-urile www.produse-de-curatenie.ro si www.produse-horeca.ro, beneficiaza de conditiile de garantie stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare si politica comerciala a producatorilor.


11. RASPUNDERE
     Vanzatorul nu se face responsabil pentru daunele de orice fel pe care Cumparatorul sau o terta parte o poate suferi dupa indeplinirea de catre Vanzator a obligatiilor conforme cu Comanda. De asemenea, dupa livrarea produselor Vanzatorul nu se face responsabil pentru pierderea sau deteriorarea acestora.
     Daca partenerii sau subcontractantii Vanzatorului nu duc la indeplinirea realizarii Comenzii si a obligatiilor contractuale, in conditiile specificate, Vanzatorul se face responsabil.


12. FORTA MAJORA
      Nici una dintre partile contractante nu este raspunzatoare de neexecutarea la termen si/sau de executarea, in mod necorespunzator – totala sau partiala – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost determinata de un eveniment imprevizibil, insurmontabil si de neinlaturat.
      Constituie forta majora in conformitate cu conditiile punctului precedent, atat evenimentele produse pe teritoriul Romaniei, cat si cele produse pe teritoriul tarii din care Vanzatorul face comenzile de bunuri solicitate de catre Cumparator. Forta majora invocata de furnizorul bunurilor este opozabila si partilor din prezentul contract.
       Cu forta majora se asimileaza si eventualele intarzieri datorate verificarilor de vama care nu se realizeaza din culpa Vanzatorului.
      Partea care invoca forta majora are obligatia sa comunice celeilalte parti, în termen de 5 zile, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile pentru limitarea consecintelor lui.
      Pe durata evenimentului de forta majora, raporturile contractuale dintre parti se suspenda, cu exceptia cazului in care acesta depaseste o perioada de 30 de zile. In acest ultim caz, partea careia i se aduce la cunostinta interventia cazului de forta majora poate denunta unilateral contractul, fara somatie, notificare prealabila, punere in intarziere sau vreo alta formalitate prealabila. Denuntarea contractului nu poate avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractuale.

 

13. LITIGII
    Prezentul contract este in conformitate cu legea romana. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la contract se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu este posibila, litigiile vor fi rezolvate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Vanzatorului, indiferent de sediul Cumparatorului, locul platii sau locul executarii contractului.


14. RETURNARE PRODUSE
     Returul de produse se poate solicita pentru urmatoarele situatii:
- Produsul nu este in conformitate cu specificatiile de pe site:
     Daca produsul comandat nu se dovedeste a fi in conformitate cu specificatiile din momentul efectuarii comenzii, clientul are datoria de a aviza departamentul de Relatii cu Clientii, in 48 de ore de la primirea coletului, cu solicitarea de returnare, inlocuirea acestuia sau rambursarea contravalorii.
     Daca se doreste inlocuirea produsului cu o valoarea mai mare decat cea initiala, diferenta va fi achitata de client. Pentru returnare produs, clientul va suporta costul de transport (detaliile privind expeditia putand fi stabilite de catre acesta), iar rambursarea contravalorii va fi efectuata prin instrumentul – ordin de plata. Daca se doreste inlocuirea produsului (cu acelasi produs) costul acestuia este suportat de compania Misavan .
- Produse livrate gresit/lipsa produse (altele fata de cele specificate in comanda/factura)
     Daca comanda livrata nu este in conformitate cu factura primita, va rugam sa anuntati, in cel mult 48 de ore, departamentul Relatii cu Clientii, pentru a putrea efectua returul produselor sau completarea comenzii, dupa caz. Compania Misavan va asigura costurile de transport pentru produsele corecte sau produsele lipsa.

IMPORTANT
       In toate cazurile mentionate mai sus, produsele trebuie returnate in starea in care au fost primite, in ambalajul original si insotite de documentele originale. Se poate refuza returul daca produsele sunt deteriorate sau puse intr-o stare de nevandabilitate.